Arsmote

Arsmote i Sund hjortevald er sett til 17.mars 2021
Tid: kl 1800
Sted: Grendehuset, Spildepollen
Arsmotepapirer finner en ved a klikke pa lenkene under:

Arsmoteinnkalling

Arsmelding 2020

Regnskap og budsjett 2020

Revidert regnskap 2020

Budsjett 2021
Forslag til Ny bestandsplan 2021-2025

Forslag til fellingsloyver 2021-2025

Valgkommiteens forslag til nytt styre

 

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermote | Arsmote | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 | Aktuell sak |