Aktuelt nytt

CWD - Setter 15.000 viltslakt i karantene etter nye funn

CWD_slakte_elg

 Chronic Wasting Disease (CWD) er en prion-sykdom. Kroppen danner deformerte proteiner som hoper seg opp i hjernen til viltet.

 Smitte spres gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljoet, for eksempel via spytt og urin.

 Det er hittil funnet to elger og en villrein med sykdommen i Norge. De to elgene, som begge ble funnet i Selbu i Sor- Trondelag, har en ny og ukjent form for CWD

Det er ogsa funnet 2 villrein i Lardalsfjella med CWD.

Aktuelle linker til status skrantesjuken:

Chronic Wasting Disease - skrantesjuke

www.vetinst.no

Skrantesjuke (eller skrantesyke - cwd) og hjortevilt

www.hjortevilt.no

Skrantesjuke (CWD) | Mattilsynet

www.mattilsynet.no

 

 

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermote | Arsmote | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 | Aktuell sak |