Aktuelt nytt 2

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere

 • Na foreslar EU-kommisjonen a stramme inn pa en rekke regler, noe som vil berore norske jegere: 
 • ?Forbud mot all privat omsetning av vapen pa internett, vapendeler og ammunisjon
 • 5 ars varighet pa vapenlisenser
 • Registreringsplikt pa lyddempere
 • Obligatorisk legesjekk ved erverv og fornying av vapenlisens
 • Forbud mot enkelte typer halvautomatiske rifler
 • Registreringsplikt pa deaktiverte (plomberte) vapen
 • Felles og strengere regler for deaktivering , merking og sporing av vapen ligger ogsa inne i EU-kommisjonens forslag, sammen med krav til utforming av nasjonale vapenregistre, systemer for informasjonsutveksling mellom medlemslandene mm. 
Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermote | Arsmote | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 | Aktuell sak |