Sett hjort skjema - ny registrering

Sett hjort - registrering pa nett

    I fjor ble det mulig a registrere sett hjort skjema ved a koble seg opp mot Jegerregisteret. Det betyr at jegerne ma bruke jegernummer og fodselsdato for a logge inn. Vi har ogsa apnet for registrering av slaktevekt pa www.settogskutt.no Fra i ar (2016) skal jaktfeltene ogsa registrere slaktevekter pa samme nettsted.

    Hvert jaktfelt skal registrere sett hjort skjema. Det er kun  mulig a registrere ett skjema pa jaktfelt pr dag. Det vil si at om dere har enkeltmannsjakt ma skjemaene summeres for hver dato for hvert jaktfelt for en kan registrere skjemaene pa settogskutt. Registreringen kan skje kontinuerlig. Pa settogskutt.no er det registering pa datoniva, sa det skal registreres ett skjema per jaktfelt for hver dag det jaktes.

    Alle data som registreres pa settogskutt.no havner i Hjorteviltregisteret. Her ma de gjennom en godkjenning av valdansvarlig eller kommunen for dataene blir tilgjengelig for alle.

 

 

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Sett hjort skjema - ny registrering | Viltkamera | Jaktfeltledermote | Arsmote | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 | Aktuell sak |