Sund Hjortevald - org.nr: 994 031 317

Ettersøksringen, vaktlelefon: 948 54 645

Vi kan meddele at Jaktfeltet Høyland har vunnet konkurransen for 2018.
Hentet fra Jaktreglementet:
"Kriteria for denne premieordninga er:
1.    Jaktfeltet deltok på årsmøtet
2.    Jaktfeltet deltok på jaktleiarmøtet
3.    Jaktfeltet felte rett tildelte dyr
4.    Jaktfeltet meldte inn eventuell skadeskyting i hendhold til instruks.
5.    Jaktfeltet meldte inn felte dyr same dag som fellinga skjedde, på
      SMS, epost eller pr telefon.
6.    Jaktfeltet har fylt ut sett hjort skjema www.settogskutt.no løpande.
7.    Jaktfeltet har levert inn fellingsrapport seinast 10 dagar etter at
      jakta er slutt. Seinast 4.januar i pålgjande år.
8.    Jaktfeltet betaler inn fellingsavgifta for jakta på forfallsdato og€“
      seinast 15.februar i påfølgjande år."

Jaktfeltet Høyland er det eneste jaktfeltet som oppfyller kriteriene og vil bli tildelt ett ekstra fellingsløyve ved høstens jakt.
Fellingsløyve kommer i tillegg til rammeløyvene. Type fellingsløyve vil bli opplyst i god tid før jakta starter. Fellingsløyve må brukast ved høstens jakt.

Gratulerer til alle i jaktfeltet.
Styret i Sund hjortevald

Sjå resultata til alle jaktfelta

  1. CWD - en alvorlig trussel mot alt hjortevilt. Les mer.

 

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere. Les mer

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermøte | Årsmøte | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 |