Sund Hjortevald - org.nr: 994 031 317

Ettersøksringen, vaktlelefon: 948 54 645

 Tildeling av ekstraløyver totalt 9 løyver ved tildelingen 15.09:
1. Jaktfeltet Berge: 2 løyver, kolle og kalv (felt kolle hadde knekt framfot og veide 38 kg - kalven 11 kg)
2. Jaktfeltet Steinsland: 1 løyve, ungdyr, ho
3. Jaktfeltet Indre Sund, 3 løyver, kolle, kalv og bukk (6 tagger)
4. Jaktfeltet Tveit: 2 løyver, kolle og kalv
5. Jaktfeltet Spilde Vest, 1 løyve ungdyr, kolle

Styret i Sund hjortevald
15.09.2019

 

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere. Les mer
  1. CWD - en alvorlig trussel mot alt hjortevilt. Les mer.

 

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermøte | Årsmøte | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 |