Sund Hjortevald - org.nr: 994 031 317

Ettersøksringen, vaktlelefon: 948 54 645

Tildeling av ekstraløyver totalt 4 løyver ved tildelingen 25.11:
1.
Jaktfeltet Vorland: 2 løyver, kalv + kolle (eller ungkolle)
2. Jaktfeltet Høyland: 2 løyver, kalv + kolle (eller ungkolle)

Tildeling av ekstraløyver totalt 1 løyve ved tildelingen 05.11:
1.
Jaktfeltet Vorland: 1 løyve, bukk (6-8 tagger)

Tildeling av ekstraløyver totalt 1 løyve ved tildelingen 25.10:
Ingen søknader om tilleggsløyve sendt inn.

Tildeling av ekstraløyver totalt 1 løyve ved tildelingen 15.10:
1. Jaktfeltet Glesnes: 1 løyve, bukk (6-8 tagger)

Tildeling av ekstraløyver totalt 9 løyver ved tildelingen 05.10:
1. Jaktfeltet Dommedal: 2 løyver, kolle + kalv
2. Jaktfeltet Indre Sund, 3 løyver, kolle, kalv og bukk (6-8 tagger)
3. Jaktfeltet Skoge/Hammersland:: 2 løyver, ungdyr, ho og spissbukk
4. Jaktfeltet Bjelkarøy/Lerøy, 2 løyver,  kolle + kalv

 Tildeling av ekstraløyver totalt 1 løyve ved tildelingen 25.09:
1. Jaktfeltet Eide og Spilde: 1 løyve, bukk 6-8 tagger

Tildeling av ekstraløyver totalt 9 løyver ved tildelingen 15.09:
1. Jaktfeltet Berge: 2 løyver, kolle og kalv
    (felt kolle hadde knekt framfot og veide 38 kg - kalven 11 kg)
2. Jaktfeltet Steinsland: 1 løyve, ungdyr, ho
3. Jaktfeltet Indre Sund, 3 løyver, kolle, kalv og bukk (6 tagger)
4. Jaktfeltet Tveit: 2 løyver, kolle og kalv
5. Jaktfeltet Spilde Vest, 1 løyve ungdyr, kolle

 :
Styret i Sund Hjortevald
26.11.2019

 

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere. Les mer
  1. CWD - en alvorlig trussel mot alt hjortevilt. Les mer.

 

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermøte | Årsmøte | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 |